فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي معماری فناوری اطلاعات

پاورپوینت نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي معماری فناوری اطلاعات فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:42

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت چارچوب و متدولوژي معماري TOGAF

پاورپوینت چارچوب و متدولوژي معماري TOGAF فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:63

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنايي با برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات

پاورپوینت آشنايي با برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:62

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش و بهسازي نيروي انساني

پاورپوینت آموزش و بهسازي نيروي انساني فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:27

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي

پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:30

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت صدا ارتعاش و كنترل آن

پاورپوینت صدا ، ارتعاش و كنترل آن فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:18

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تعریف بهداشت مدارس (WHO)

پاورپوینت تعریف بهداشت مدارس (WHO) فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:76

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت صرفه جویی و بهره وری

پاورپوینت صرفه جویی و بهره وری فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:41

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نقش سبزي در سلامت انسان

پاورپوینت نقش سبزي در سلامت انسان فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش می باشد تعداد صفحه:31

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی